21861
page-template-default,page,page-id-21861,stockholm-core-1.2.2,select-theme-ver-5.3,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

S.H.E.P.

Η CULTCOM προάγει σε διάθεση και χρήση την εφαρμογή ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος εξελιγμένης πανοραμικής ανίχνευσης με την ονομασία S.H.E.P. (Station of Human & Environmental Protection), για τον εντοπισμό εκδήλωσης φωτιάς και την αποτελεσματική διαχείριση πυρκαγιών.

Στοχεύοντας στο αποτέλεσμα με σταθερό προσανατολισμό την στρατηγική ανάπτυξη εφαρμογών και διαδικασιών για την πυροπροστασία του ανθρώπου του περιβάλλοντος και της ιδιοκτησίας αξιοποιεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία εντός του πλαισίου έρευνας επιστημονικών και εμπειρικών συμπερασμάτων.

Η εταιρεία CULTCOM συνεργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα για την προμήθεια του συστήματος με την AGM Security Systems, εντός πλαισίου αμφίδρομης συμβουλευτικής βάσης αναφορικά με τον σχεδιασμό και την εξέλιξη του συστήματος, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE και με βάση το σύστημα ποιοτικού Ελέγχου ISO 9001.

p04

Στόχευση του συστήματος πυρανίχνευσης είναι ο μηδενισμός της έκθεσης προσώπων σε κίνδυνο, καθιστώντας όσο το δυνατό λιγότερο απαραίτητη την φυσική ανθρώπινη παρουσία για τον ταχύτατο εντοπισμό ή τον επιτόπιο προσδιορισμό της εξέλιξης της φωτιάς με παράλληλη ελαχιστοποίηση των συνεπειών στο περιβάλλον.
Το σύστημα S.H.E.P. αποτελείται από:

  • Το Επιχειρησιακό Κέντρο εποπτείας του Συστήματος
  • Τους Υπαίθριους Αυτόνομους Σταθμούς ανίχνευσης φλόγας και πυρκαγιάς.

Η χρήση του σε εγκαταστάσεις, κτίρια και περιοχές φυόμενης βλάστησης ικανοποιεί την ανάγκη για αποτελεσματική και αδιάκοπη παρακολούθηση εκδήλωσης πυρκαγιάς ενώ υπερκαλύπτει συνδυαστικά τις εξής παραμέτρους, οι οποίες αποτελούν διαρκή και εμφατική επιδίωξη για τη σύγχρονη και αποτελεσματική πυρόσβεση:
Άμεσος εντοπισμός της παρουσίας φωτιάς. Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση των αυτόνομων σταθμών με ανιχνευτές φλόγας. Σε δασικές περιοχές και χώρους πρασίνου οι ανιχνευτές τοποθετούνται πάνω σε ιστούς καθαρού ύψους 4 έως 6 μέτρων. Οι σταθμοί εγκαθίστανται με μορφή δικτύου σε όλο το εύρος της έκτασης επίβλεψης και δημιουργούν πλέγμα συνεχούς πανοραμικής απεικόνισης σε οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο, το κέντρο μπορεί επιπλέον να πληροφορεί τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης για την εξέλιξη και ανάπτυξη της πυρκαγιάς, συμβάλλοντας στην αποφυγή της περικύκλωσής τους από τη φωτιά.
Αξιόπιστη ανίχνευση. Η λειτουργία των ανιχνευτών είναι στο υπεριώδες φάσμα, σε εύρος που τους καθιστά απόλυτα αναίσθητους στο ορατό φως και στην υπέρυθρη ακτινοβολία. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη ειδικού προηγμένου επιστημονικού λογισμικού (Software) μέσα σε κάθε ανιχνευτή, του δίνει την επακριβή δυνατότητα αξιολόγησης σε αντίξοες συνθήκες (καπνού, θερμοκρασιακών και ατμοσφαιρικών διακυμάνσεων) του μεγέθους της εστίας πυρκαγιάς ( πχ .την φλόγα ενός «αναπτήρα» από την πραγματική πυρκαγιά).
Παρακολούθηση της εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Ο συναγερμός φωτιάς διαβιβάζεται άμεσα στο επιχειρησιακό κέντρο εποπτείας και στον υπεύθυνο πυρασφάλειας που βλέπει σε σύστημα οθονών το ακριβές τοπογραφικό σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Το σύστημα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της φλόγας, αναφέρει την ένταση της εντοπισθείσας φωτιάς και αποστέλλει αναφορά ευθύς με την κατάσβεσή της.
Ανθεκτικότητα και προστασία του συστήματος. Οι σταθμοί με τους αισθητήρες κατασκευασμένους από ειδικά υλικά μεταβαλλόμενης θερμοχωρητικότητας, αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες και σε πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα (καύσωνας, υγρασία, ψύχος, άνεμος). Συνεχίζουν να λειτουργούν και να δίνουν αποτελεσματικές πληροφορίες με απεικόνιση τοποθεσίας της φωτιάς κάτω από αντίξοες συνθήκες για τον άνθρωπο: καπνού, θερμοκρασιών, αέρα, κινδύνων για απρόβλεπτα ατυχήματα.

Επιπλέον, επειδή γίνεται συγχρονισμός και συνεργασία των ανιχνευτών σε μορφή συνδυαστικού δικτύου, εάν ένας σταματήσει να δουλεύει και αφοπλιστεί, δεν καταρρέει όλο το σύστημα πυρανίχνευσης, αλλά συνεχίζει να προστατεύεται η περιοχή από τους υπόλοιπους ανιχνευτές που είναι στο πλέγμα.
Οι σταθμοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό αντικλεπτικό σύστημα και ανιχνεύουν επίδοξες επεμβάσεις κλοπής ή δολιοφθοράς ή επιχειρηθεί αναρρίχηση στον ιστό. Αμέσως το σύστημα ειδοποιεί το κέντρο ποιος σταθμός ανίχνευσης αντιμετωπίζει προσπάθεια εξωτερικής παρέμβασης.
Όσον αφορά στο κεντρικό επιχειρησιακό κέντρο εποπτείας και την αδιάλειπτη λειτουργία του, έχουν προβλεφθεί συστήματα και διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία και επιφυλακή ακόμη και κάτω από έκτακτες συνθήκες, όπως διακοπές ρεύματος, υπερτάσεις και κακόβουλες ενέργειες.
Υψηλή ανθεκτικότητα και αυτονομία συστήματος. Το σύστημα διαθέτει τεχνολογικές δυνατότητες για υψηλή ποιοτική συντήρηση και αυτοματοποιημένη επιθεώρηση. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ανιχνευτών είναι ότι υπάρχει διαγνωστικό Test σε 24ωρη, καθημερινή βάση στο κέντρο επιχειρήσεων των χρονικών σημείων συντήρησης καθώς και ελέγχου της στάθμης της μπαταρίας. Έτσι, διατηρείται σε μόνιμο επίπεδο η αρχική υψηλή αποτελεσματικότητα στη χρήση του.
Αυτονομία επικοινωνίας. Το σύστημα δεν στηρίζεται αποκλειστικά στο επικοινωνιακό δίκτυο κεραιών (κινητής) τηλεφωνίας αλλά έχει και δικό του (εφεδρικό) αυτόνομο σύστημα επικοινωνίας, για να μένει ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε διακοπή των δικτύων καθολικών τηλεπικοινωνιών.
Εξειδικευμένη ικανότητα εγκατάστασης. Η ανάπτυξη τους συστήματος σε δυσπρόσιτα μέρη δεν αποτελεί εμπόδιο στον γενικότερο σχεδιασμό καθώς γίνεται χρήση ειδικά εξελιγμένου μηχανοκίνητου εξοπλισμού.    .
Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. Το σύστημα και οι διαδικασίες χρήσης του δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με εκπομπές χημικών ενώσεων και υπόκειται σε πλήρεις ανακυκλωτικές διαδικασίες. Χρησιμοποιείται ηλιακή μορφή ενέργειας για τη διατήρηση φόρτισης.
Οι ιστοί στήριξης και οι ανιχνευτές εγκαθίστανται σε κάθε περιβάλλον προσαρμογής έπειτα από περιβαλλοντική, αισθητική, και μελέτη ασφάλειας για το οικοσύστημα. Οι σχεδιασμένες γωνίες κατασκευής των ανιχνευτών και ο τρόπος τοποθέτησής του δεν εμποδίζουν τη μετακίνηση των αγρίων ζώων ή την πτήση των πουλιών και είναι ανάλογης σε κάθε περίπτωση πράσινης απόχρωσης, ώστε να εναρμονίζονται με το φυσικό χώρο.
Το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί σε μεγάλο εύρος στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας (περιοχή Κατσιμιδίου) με 9 αυτόνομους σταθμούς SHEP, έχοντας ως επίσημους υποστηρικτές του έργου τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού, την Εθνική Τράπεζα ΑΕ και εταιρείες όπως η ΔΕΗ ΑΕ, η ΔΕΠΑ ΑΕ, η ΔΕΣΦΑ ΑΕ, η FISIKON κα. Επιπρόσθετα, στη περιοχή της Άνοιξης για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχουν εγκατασταθεί 3 σταθμοί SHEP.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο καλύτερος τρόπος μείωσης των συνεπειών μιας πυρκαγιάς είναι η άμεση ανίχνευση και κατάσβεση όσο είναι στα αρχικά στάδια, η όλη ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού πλέγματος SHEP δίνει σαφές πλεονέκτημα για αποτελεσματική πυρόσβεση, χωρίς πλεονάζουσα εξωτερική απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού και μειώνοντας τον κίνδυνο απωλειών σε ανθρώπινες ζωές.
Όραμα της εταιρείας CULTCOM είναι, έχοντας τη διαχείριση της διάθεσης ενός τόσο αποτελεσματικού εργαλείου πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, να εφαρμοστούν ευρέως τα πλεονεκτήματά του σε κάθε είδους ιδιωτικό, επιχειρηματικό και δημόσιο επίπεδο, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και ιδιοκτησίας, με κύριο σημείο αναφοράς την περιβαλλοντική διαφύλαξη της πανίδας και της χλωρίδας.

Προτρέπουμε στη χρήση του συστήματος SHEP καθώς θεωρούμε καθολικά αναβαθμισμένο το αίτημα για την ιδιωτική και δημόσια φροντίδα αποφυγής καταστροφών από πυρκαγιές, με τα ανθρώπινα και οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που διακυβεύονται ετησίως να είναι εκτεταμένα και προφανή.

Η εταιρεία CULTCOM φέρει πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, αριθ.: 030420-5, με αντικείμενο Συστήματα Ανίχνευσης, Ελέγχου & Ασφάλειας.

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα: τηλέφωνα 210 3600020, mob. 698 456 0000, email: CULTCOM@CULTCOM.gr