21815
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21815,stockholm-core-1.2.2,select-theme-ver-5.3,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive
a

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Η CULTCOM εξειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους τομείς: Marketing Communications με την προσφορά διαφοροποιημένων υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού. Στην διοργάνωση Συνεδρίων, Εκδόσεων και Εκπαιδεύσεων, σε θέματα που αφορούν στην γενικότερη επιχειρηματική και κοινωνική διαχείριση. Σε ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές (Heavy Industry Solutions) για την  ανάπτυξη, εμπορία, διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και βαριάς βιομηχανίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Όραμα της εταιρείας αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε: επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού, στους τομείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξης και αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων, της ανάπτυξης λογισμικού, προγραμμάτων και εφαρμογών, της οικονομικής διαχείρισης και ανέλιξης εταιρικής εικόνας, προγραμματισμού και ελέγχου διαθεσίμων και σχέσεων με επενδυτές, εταιρικής υπευθυνότητας, γενικής διεύθυνσης, νομικής υποστήριξης, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης επενδύσεων ακίνητης περιουσίας.

 

 

Η CULTCOM διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη λογισμικού με εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ευρέως στη Βιομηχανία, τη Δημόσια Διοίκηση και σε κάθε είδους επιτελική διαδικασία επόπτευσης των επιχειρήσεων.

 

Συγκεκριμένα, αντικείμενό της αποτελεί η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων & εφαρμογών και γενικότερα οι τεχνολογίες πληροφορίας με την ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού καθώς και εμπόριο software και εξοπλισμού υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων.

 

 

Το σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον και οι ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, κρίνουν επιβεβλημένη την επιλογή ευέλικτων λύσεων μηχανογράφησης, σχεδιασμένων βάσει αναγκών και των μοναδικών χαρακτηριστικών κάθε Επιχείρησης και Οργανισμού.

Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αποτελεί η άρτια οργάνωση και η αυτοματοποίηση λειτουργιών των σύγχρονων επιχειρήσεων και Οργανισμών. Εντός του πλαισίου αυτού, η ομάδα της CULTCOM σχεδιάζει λειτουργικά συστήματα και προϊόντα, υλοποιώντας  λύσεις, απευθυνόμενες στις ιδιαίτερες ανάγκες του επιχειρείν.

 

 

Τα στελέχη της CULTCOM διαθέτουν επαρκή και άρτια, πιστοποιημένη τεχνογνωσία και οργάνωση, ικανή να συνδράμει στην πραγματοποίηση του οράματος και των στόχων των πελατών της, εντός του πλαισίου της διαφάνειας, με προσδοκώμενο στόχο την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στους πελάτες τους.

 

 

Οι υπηρεσίες μας επικεντρώνονται στις ανάγκες των πελατών μας και οι ενέργειές μας συνίστανται στη γόνιμη και αποδοτική συνεργασία, με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων, σε ανταγωνιστικές τιμές, βάσει σχέσεων αξίας – απόδοσης.

 

Η φιλοσοφία μας προτάσσει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, με ταυτόχρονη παραγωγή έργου υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Το Τμήμα Υποστήριξης της CULTCOM παραμένει δίπλα στους πελάτες της, προσφέροντας άμεση τεχνική κάλυψη και αποτελεσματικές λύσεις για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.

 

 

Η μεθοδολογία διαχείρισης κάθε έργου, σε συνέχεια εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος, χαρακτηρίζεται από τα κάτωθι λειτουργικά πεδία:

 

Ανάλυση και Καταγραφή Απαιτήσεων και Αναγκών

Επικοινωνία αναφορικά με την καταγραφή των απαιτήσεων, των αναγκών και των προδιαγραφών του λογισμικού, ως βασική προτεραιότητα. Η επικοινωνία με τα στελέχη της επιχείρησης – οργανισμού προσδίδει τις απαραίτητες πληροφορίες και δημιουργεί το πλαίσιο των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ορθότερη αντίληψη των εσωτερικών διαδικασιών κάθε επιχείρησης και τον τρόπο λειτουργίας της.

 

Σχεδιασμός Λογισμικού

Γίνεται καθορισμός της αρχιτεκτονικής και του σκαρ5ιφήματος λειτουργιών του λογισμικού (όπως για παράδειγμα τη δομή των δεδομένων στην συγκεκριμένη Βάση και την εμφάνιση του λογισμικού (User Interface) με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της απρόσκοπτης συνέχειας από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

 

Υλοποίηση Λογισμικού

Υλοποιείται σταδιακή ανάπτυξη του λογισμικού, ενώ με την χρήση δοκιμαστικών εκδόσεών του (beta) παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία του, προσδίδοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης κάθε μορφής του λογισμικού ανά χρονική στιγμή, με ικανή συνθήκη διερεύνησης κάθε πιθανής εξέλιξης και ανακατεύθυνσης, όπου με βελτιωτικές ενέργειες επιτυγχάνουμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

 

Εγκατάσταση και Έλεγχος Λογισμικού

Πραγματοποιείται η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου λογισμικού στην επιχείρηση – οργανισμό και εκτελείται (τρέχει) σε δοκιμαστική λειτουργία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στόχο τη διασφάλιση του συμφωνηθέντος αποτελέσματος.

Το περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη κάθε λογισμικού καθορίζεται κάθε φορά από τις ειδικές απαιτήσεις του έργου. Απώτερος στόχος η εξασφάλιση αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων λογισμικού, οι οποίες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης – οργανισμού και να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα κάθε επένδυσης.

 

Η CULTCOM εστιάζει στη συνεχή ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων των στελεχών της, σύμφωνα με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες των κυρίαρχων τεχνολογικών κατευθύνσεων.

Επιπρόσθετα τα λειτουργικά μας Συστήματα φέρουν ως κύριο χαρακτηριστικό την εξατομικευμένη αναφορά ανά θέση εργασίας, ενώ η λειτουργία τους είναι δυνητικά ανεξάρτητη από την ύπαρξη άλλων (κεντρικών ή αυτόνομων) Λογισμικών και Συστημάτων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις  καθώς δεν επηρεάζουν το πρόγραμμα και τη λειτουργία τους.

 

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Υλοποίησης του Λογισμικού έχουν βασικό στόχο την παραμετροποίησή του με τρόπο που ν’ ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και επιχειρηματικές διαδικασίες. Αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του έργου και συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαφοροποίηση της λειτουργίας μίας επιχείρησης – οργανισμού από τους ανταγωνιστές της.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Ανάπτυξη Εταιρικής Εικόνας και Φήμης και ενίσχυση του δείκτη επικοινωνιακής διείσδυσης στην αγορά, με την διαμόρφωση των βέλτιστων και ειδικά μετρήσιμων, επί των αποτελεσμάτων, στρατηγικών.
  • Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες Marketing και Δημοσίων Σχέσεων.
  • Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και προβολή των δυνατών σημείων του ονόματος των επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη ανάλυση όλων των λαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν στη δραστηριότητά τους.
  • Επικοινωνιακή διαχείριση και αξιολόγηση ανάπτυξης των στόχων των επιχειρήσεων, συναρτήσει τόσο των ιδίων ενεργειών και στρατηγικών όσο και ανάλυσης του γενικότερου προσδιορισμού τους, αντανακλώντας τη συμμετοχή και συμβολή τους στη Εθνική Οικονομία, ως μοχλού ενίσχυσης της κοινωνικής πραγματικότητας.
  • Υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων, του προγραμματισμού και της υλοποίησης των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με έμφαση στον θετικό απολογισμό και την παρουσίαση του ¨ανθρώπινου προσώπου¨ των εταιρειών.
  • Απόδοση και ενίσχυση των διοικητικών καινοτομιών, με ρεαλιστική αναφορά των επιτευγμάτων των Διοικήσεων στα καίρια θέματα της Επιχειρησιακής Δημοκρατίας, της Ισότητας και της Διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας.
  • Αντιμετώπιση κοινωνικών αντιδράσεων και κατάθεση προτάσεων ήπιας και ανώδυνης επίλυσης δυνητικών προβλημάτων.
  • Διαχείριση κρίσεων και παροχή εναλλακτικής μεθοδολογίας ενεργειών αναφορικά με την ελαχιστοποίηση των απορρεουσών συνεπειών από τυχαία-επιβλαβή γεγονότα. Η στόχευση συνίσταται στην απομείωση του όποιου επικοινωνιακού κόστους αναφορικά με την εικόνα εταιρειών πελατών μας.
  • Προγραμματισμό σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινών δράσεων ενημέρωσης των πολιτών όπου αφενός θα παρουσιάζονται τα κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά και οικονομικά οφέλη των δράσεων με απόδοση υπεραξία στον πολίτη.
  • Την οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής με αξιοποίηση των εντύπων και των ηλεκτρονικών Μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο) για τους στόχους και την ανάπτυξης.